ก่อนหน้านี้ไม่นาน – Don’t Forget

บันทึกช่วงสุดท้ายของพื้นที่ในบ้าน โดยใช้กล้องตัวแรกของที่บ้านก่อนที่จะเหลือแต่ความทรงจำ
ที่จับต้องไม่ได้  จึงอยากบันทึกพื้นที่การเปลี่ยนแปลงของบ้านหลังนี้ไว้เป็นภาพความทรงจำ

During the recording of the last areas in the home by first camera of my home before they left but memories .
The intangible . I want to record this  area in my home gone a memory .

took by Olympus µ[mju:]

 

©2015. All Right Reserved. Wisut Sae-tae / Thailand

Technique :  Digital Print