ฉันยังจำได้ – Remember

        “ฉันยังจำได้” เกิดจากผมสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก คือ “อาม่า” ผมจึงถ่ายทอดความรู้สึกและความทรงจำ ผ่านเรื่องราวในสถานที่ความทรงจำต่างๆที่ผมกับอาม่าเคยมีร่วมกัน แม้เวลาผ่านไปนานแค่ไหน พื้นที่เหล่านี้ยังคงมีความทรงจำ ซึ่งทำให้ผมรู้สึกว่า  “อาม่ายังไม่ได้จากไปไหน”

           “Wish my Grandmother.” I was losing loved ones. I want to share the story directly from my memory of the time.that I spent with my own grandmother through various places by using the picture to express my memory. That will always make me feel “Grandmother never leave my side.”


00010002000300040005000600070008000900010

©2014. All Right Reserved. Wisut Sae-tae / Thailand

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s