Life Live Light / ชีวิตในแสงสุดท้าย

 

             -พื้นที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำเก่าที่ข้าพเจ้าได้เติบโตมากับวัฒนธรรมจีน ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความเชื่อในบรรพบุรุษแบบของจีน หลุมศพที่ข้าพเจ้าบันทึกขึ้นมาเป็นส่วนนึงของการถูกทิ้งจากครอบครัว ซึ่งข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกเศร้าในใจถึงความทรงจำในพื้นที่แห่งนี้ที่ถูกทิ้งจากคนที่มีชีวิตอยู่นั้นช่างน่าเจ็บปวด ความทรงจำในที่ตรงนี้จึงเป็นความทรงจำเก่าที่หมดอายุไขและกลายเป็นอดีต..

 

– End of Memory –

 

kodak pro100 roll2_16bit_24

kodak pro100 roll2_16bit_22

kodak pro100 roll2_16bit_18

kodak pro100 roll2_16bit_20

kodak pro100 roll2_16bit_26

kodak pro100 roll2_16bit_17

kodak pro100 roll2_16bit_23

©2017. All Right Reserved. Wisut Sae-tae / Thailand