Life Live Light / ชีวิตในแสงสุดท้าย

 

             -บันทึกการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมผ่านสถานที่แห่งนี้ ข้าพเจ้าเติบโตมากับพื้นที่แห่งนี้ ทำให้เกิดความรู้สึกในใจว่าความทรงจำที่ถูกทิ้งจากคนที่ชีวิตอยู่นั้นน่าเจ็บปวด ความทรงจำในที่ตรงนั้นจึงหมดอายุไขกลายเป็นอดีต..

 

– End of Memory –

 

kodak pro100 roll2_16bit_24

kodak pro100 roll2_16bit_22

kodak pro100 roll2_16bit_18

kodak pro100 roll2_16bit_20

kodak pro100 roll2_16bit_26

kodak pro100 roll2_16bit_17

kodak pro100 roll2_16bit_23

©2017. All Right Reserved. Wisut Sae-tae / Thailand

Advertisements