ฉันยังจำได้ – Remember

         ข้าพเจ้าเกิดการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ข้าพเจ้าจึงอยากถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสถานที่ต่างๆที่ข้าพเจ้าและอาม่าเคยใช้ร่วมกัน โดยสถานที่เหล่านี้ ยังทิ้งความทรงจำไว้ ซึ่งทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่า“อาม่ายังไม่ได้จากไปไหน”

           “Wish my Grandmother.” I was losing loved ones. I want to share the story directly from my memory of the time.that I spent with my own grandmother through various places by using the picture to express my memory. That will always make me feel “Grandmother never leave my side.”


 

00010002000300040005000600070008000900010

©2014. All Right Reserved. Wisut Sae-tae / Thailand

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s